Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 10 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

(Bqp.vn) - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã ban hành Văn bản số 15-TB/BCĐTW thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Loading the player ...

Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

(Bqp.vn) - Bác Hồ đã khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng: Công việc thành hay bại đều do tư tưởng và lề lối làm việc đúng hay sai. Chính vì vậy, từ khi ra đời đến nay, Quân đội ta luôn coi trọng công tác tư tưởng, xác định đây là mặt trận hàng đầu, góp phần quyết định mọi chiến thắng, tạo nên sức mạnh tổng hợp để cùng dân tộc Việt Nam đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tàu Tonenerre của Hải quân Pháp thăm chính thức hữu nghị Việt Nam

(Bqp.vn) - Sáng 2/5, tàu chỉ huy và đổ bộ đa năng Tonenerre của Hải quân Pháp do Đại tá Laurent Sudrat, Thuyền trưởng làm trưởng đoàn cùng thủy thủ đoàn đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh, thăm chính thức hữu nghị Việt Nam trong 4 ngày (từ 2 - 6/5). Các thành viên trên tàu trong chuyến thăm Việt Nam lần này gồm: 519 người (60 sĩ quan, 322 hạ sĩ quan chiến sĩ, 119 sĩ quan học viện Hải quân Pháp, 14 học viên nước ngoài và 4 nhà công nghiệp).

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

(Bqp.vn) - Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để tăng cường sức mạnh quốc phòng là quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo nhất quán của Đảng ta, xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Trước yêu cầu cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ này càng quan trọng và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt.